Luguru.Bible

Kuhusu Lugha ya Kiluguru

Kiluguru ni lugha ya Kibantu inayozungumzwa na Waluguru nchini Tanzania.

Mwaka wa 2001 idadi ya wasemaji wa Kiluguru imehesabiwa kuwa watu 692,000. Lugha hii huzungumzwa hasa na Waluguru wanaopatikana katika mkoa wa Morogoro ambao ni wazawa. Sehemu maarufu kwa kuzungumzwa lugha hii ni: Matombo (inayojumuisha Tawa, Kibogwa, Milawilila, Uponda, Kitungwa, Konde, Kiswira), maeneo mengine ni tarafa ya Mgeta..

Tunatamani mno kuueneza ujumbe wa habari njema nchini kote Tanzania. Naomba uungane nasi.

Get involved

You can get involved in Swahili Bible Projects by contributing:
– Translation skills: if you would like to work with us on a project as a Translator please contact bkirimi@biblesocieties.org
– Donating
– Distributing

More about us

Your prayers and support for our work are greatly appreciated. If you would like to find out more about Bible Societies that do projects for Swahili speakers then please click here:

You can also find out more by visiting these Bible Societies:
https://www.unitedbiblesocieties.org/society/bible-society-of-tanzania/

Contact Us

Chama cha Biblia cha Tanzania

16 Hatibu / 9th Road, Madukani Area
P.O BOX 175, Dodoma -Tanzania

https://biblesociety-tanzania.org

Tel: +255-(026)-2324661
E-mail: info@biblesociety-tanzania.org